لایحه ممنوعیت مساجد در اسلواکی

پارلمان کشور اسلواکی، لایحه ممنوعیت ساخت مساجد را عامل تحریک نفرت دانست و از تصویب آن اجتناب کرد.

منتقدان این لایحه، میلان کراچنیاک را به دخالت در امور مذهبی و تفتیش عقاید متهم کردند.

کراچنیاک در سخنانی ادعا کرده بود که ما نمی توانیم میان مسلمانان افراط‌ گرا و متعادل تفاوت قائل شویم؛ زیرا مسلمانان متعادل کنونی، افراط‌گرایان آینده هستند و مساجد را مراکز ترویج تروریسم دانسته است.

با وجود اینکه در زمستان سال گذشته مجلس اسلواکی قانون به رسمیت شناختن دین اسلام را به تصویب رساند و مخالفت خود را با ساخت مساجد در این کشور اعلام کرد؛ از پیش نویس لایحه اصلاح قانون آزادی مذهبی ارائه شده توسط کراچنیاک حمایت نکرد.

بر اساس این لایحه برای ثبت هر دین جدیدی می بایست از اطلاعات و امنیت این کشور، اجازه کسب کند.

شایان ذکر است که کشور اسلواکی تنها کشور اتحادیه اروپا است که مسجد رسمی ندارد و ۶۲% از جمعیت ۵٫۴ میلیون نفری اسلواکی، مسیحیان کاتولیک می باشند.