سازمان جهانی نفی خشونت: امدادرسانی به ملت یمن و متوقف کردن بی قید و شرط جنگ در این کشور مسئولیتِ جامعه ی جهانی است

با توجه به ادامه جنگ افروزی ها بر علیه کشور یمن و کشتار بی باکانه ی مردم آن سامان و همچنین شیوع بیماری های مرگبار، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

 
بسم الله الرحمن الرحیم

 
نظر به اینکه ملت مظلوم یمن مورد ظلم همه جانبه قرار گرفته است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه ی جهانی، به ویژه از اعضای شورای امنیت می خواهد هرچه زودتر به یاری و امدادرسانی ملت ستمدیده ی یمن بپردازد؛ ملتی که هدف نسل کشی قرار گرفته است و بیماری های کشنده در میان آنان فراگیر شده است. لذا باید جامعه ی جهانی برای متوقف کردن فوری جنگ در آن سامان اقدام کند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: همه ناظران شاهدند که یمن و مردم آن با خطر انتشار و فراگیر شدن بیماری کشنده ی وبا و دیگر بیماری های مرگبار، درگیر هستند و مراکز درمانی و پزشکیِ مردمی به دلیل کمبود آشکارِ امکانات درمانی شدیداً در تنگنا قرار گرفته اند. به همین علت ده ها تن بدون هیچ امیدی برای دریافت درمان مناسب در وقت مناسب، جان داده و می دهند.

این سازمان یادآوری می کند که جامعه ی جهانی در امر متوقف کردن جنگ در یمن و نجات ملت آن از پیامدهای خشونت مسئولیت دارد و در این راه باید طرف های منازعه را گرد آورد و در راه متوقف کردن جنگ بکوشد و برای سازمان های بین المللی بشردوستانه فرصتی فراهم آورد که دستان یاریگر خود را به سوی مردم یمن دراز کنند و بدین ترتیب از بدتر شدن وضع انسانی در این کشور جلوگیری کنند.