نگرانی دولت مالزی از اسلامی شدن سنت ها

برگزارکنندگان جشن «برداشت محصول اسلامی» در ایالت صباح در مالزی، مجبور شدند واژه «اسلامی» را از نام این جشن حذف کردند و از این پس این مراسم تنها «جشن برداشت محصول» نام خواهد داشت.

نیکلاس سیلوستر از بنیاد مرکز ارشاد قصد داشته است که نام این جشنواره را «برداشت اسلامی» بگذارد؛ زیرا نشست مربوطه متعلق به بومیان گرویده به دین اسلام بوده است اما با مخالفت دولت مالزی مواجه شد و دولت مالزی به دلیل این که می‌خواهد غیرمسلمانان نیز در این مراسم شرکت داشته باشند، واژه اسلامی از نام مراسم برداشته است.

درحالی که تصاویر از پیش منتشر شده از این جشنواره نشان می‌دهد که زنان لباس‌های سنتی جشن را پوشیده‌اند اما برخلاف دیگر زنان شرکت کننده در این مراسم، لباس‌های محجبه و پوشیده به تن دارند؛ وزیر گردشگری، فرهنگ و محیط زیست مالزی در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی برگزاری جشنواره و رعایت اصول اسلامی در آن گفت: برگزارکنندگان حق دارند جشن را با توجه اعتقادات دینی‌شان برپا کنند. هر کس جشن برداشت محصول را مطابق با اعتقادات دینی و مراسم مذهبی دین خود برگزار می‌کند و ما دخالتی نمی‌کنیم.

درحالی که بسیاری از گرویدگان به دین اسلام دوست دارند سنت‌های قدیمی‌شان را با نام اسلامی جشن بگیرند، دولت مالزی نگران اسلامی‌ شدن سنت‌ها بوده و از این نام جلوگیری می‌کند.

این جشن که هر ساله در ایالت صباح در کشور مالزی برگزار می‌شود، متعلق به غیرمسلمانان و مردم بومی می‌باشد و ریشه در اعتقادات بت‌ پرستی آنان دارد. طی این مراسم مردم بومی مالزی محصول برداشتی‌شان را به خدایان‌ اهداء می‌کنند. در این میان عده‌ای از مردم مالزی که به دین اسلام گرویده‌اند نیز هر ساله برای بزرگداشت فرهنگ‌های قومیتی‌شان پس از مسلمان شدن، این جشن را با نام «برداشت اسلامی» برگزار می‌کنند زیرا هنوز به فرهنگ‌ها و سنت‌های قدیمی‌شان وابسته هستند.