درخواست متوقف کردن محاکمه آیت الله عیسی قاسم توسط عالمان شیعه انگلستان

۸۲ عالم شیعه مقیم انگلیس با صدور بیانیه ای از رژیم آل خلیفه درخواست کردند که محاکمه آیت الله عیسی قاسم را متوقف کند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: آیت الله عیسی یکی از علمای بزرگ و نمادهای امت اسلامی است که از جایگاه علمی بالایی برخوردار است. این عالم برجسته عمر خودش را صرف تعلیم، وعظ و ارشاد مردم کرد و ایشان را عالمی معرفی کردند که برای جلوگیری از خون ریزی در بحرین و حفظ مصالح این کشور و مردم بحرین فعالیت می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیت الله عیسی قاسم به دلیل اخلاق و سیره عملی خود از جایگاه والایی در نزد مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه برخوردار است.

عالمان شیعه مقیم انگلیس در پایان بیانیه خود از وضعیت آیت الله عیسی قاسم ابراز نگرانی کردند و تعدی به این عالم برجسته را موجب ضررهایی بزرگ برای رژیم آل خلیفه دانستند. آنها از این رژیم خواستند که محاکمه آیت الله عیسی قاسم را متوقف کند.

دادگاه فرمایشی رژیم آل خلیفه صدور حکم درباره آیت الله عیسی قاسم را به ۱۷ اردیبهشت موکول کرده است.