حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی در افغانستان

در این حمله تروریستی، ۱۰ نفر از سنی های تندرو که به لباس ارتش افغانستان ملبس شده بودند، با عبور از سه پست بازرسی خود را به پایگاه تیپ ۲۰۹ نیروهای ارتش در بلخ رساندند.

به گفته شاهدان، اول یکی از خودرو ها منفجر شده و سپس یک نفر از انتحاری ها خود را در مسجد و یک نفر دیگر خود را در داخل سالن غذاخوری منفجر کرده اند و هفت نفر دیگر پس از چندین ساعت درگیری به هلاکت رسیده و یکی از آن ها نیز، زنده دستگیر شده است.

در پی این حمله ، بیش از ٣٠٠ تن جان خود را از دست داده و یا مجروح شده اند.

پس از این حادثه مرگبار، رئیس جمهور افغانستان «محمد اشرف غنی» برای بررسی این حادثه به ولایت «بلخ» سفر نموده است.

شایان ذکر است که سنی های تندروی طالبان مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفته اند.