انتقاد دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل برای عضویت عربستان در شورای حقوق زنان

عربستان یکی از معدود کشورهای جهان است که حقوق زنان در آن آشکارا مورد اهانت و نقض قرار می گیرد؛ با این حال سازمان ملل متحد در اقدامی عجیب این کشور را به عضویت در شورای حقوق زنان درآورده است.

دیدبان حقوق بشر بعنوان نهادی بین المللی و غیردولتی از تصمیم سازمان ملل متحد در عضو نمودن عربستان سعودی در شورای حقوق زنان انتقاد کرد. «هیلل نوئر» نماینده دیدبان حقوق بشر در بخش UN Watch گفته این بسیار عجیب است که عربستان سعودی بعنوان رژیمی که هم در عمل و هم در قانون تبعیض سیستماتیک و نهادینه علیه زنان اعمال می کند، بعنوان عضو شورای حقوق زنان بزرگترین و مهمترین نهاد بین المللی پذیرفته می شود.

گفتنی است عضویت ریاض در نهاد حقوقی زنان ملل متحد درحالی است که زنان سعودی حتی حق رانندگی هم ندارند.