اجرای طرح تامین امنیت زائران امام کاظم (ع)

فرماند عملیات بغداد از اجرای طرح امنیتی ویژه زیارت امام موسی کاظم (ع) با کارآمدی بالا و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت زائران هنگام ترک کاظمین خبر داد.

سپهبد «عبدالجلیل الربیعی»، فرمانده عملیات بغداد، پایتخت این کشور شامگاه (شنبه) اعلام کرد که طرح امنیتی ویژه زیارت مرقد مطهر امام موسی کاظم (ع) با کارایی و بهره وری بالا اجرا می شود و نیروهای امنیتی تدابیر لازم برای تامین امنیت زائران هنگام بازگشت به مناطق خود را نیز اتخاذ کرده اند.

فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد : در آستانه پایان زیارت امام کاظم (ع) هستیم و یگان های امنیتی طرح های خود را با توانایی عالی انجام دادند و شاهد استقرار گسترده نیروها و فعالیت اطلاعاتی هستیم، شمار زائران زیاد است و هر آن چه برای محافظت از آنها و تامین امنیت بازگشت شان به مناطق خود لازم است، فراهم شده است.

الربیعی با تاکید بر این که تمامی نهادهای امنیتی کاری برجسته و شایسته تقدیر انجام دادند و واکنش در قبال هر پیشامدی نیز سریع بوده، تصریح کرد: اقدامات اطلاعاتی و پیشدستانه نقش زیادی در جلوگیری از اجرای طرح های داعش ایفا می کنند، اوضاع در بغداد تحت کنترل بوده و بر اساس برنامه پیش می رود چرا که یگان های امنیتی دیگر از تجربه میدانی بالایی برخوردار هستند.