ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین نسبت به تصویب پیش نویس قانون احکام خانواده

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین نسبت به تصویب پیش نویس قانون احکام خانواده از سوی آل خلیفه واکنش نشان داد و نوشت: تصویب این قانون بدون در نظر گرفتن ویژگی های مذهب که آیت الله شیخ عیسی قاسم و علمای ارشد کشور همواره بر لزوم مراعات آن تأکید دارند، تجاوزی آشکار علیه پیروان مذهب و توهین به احکام شریعت اسلامی به شمار می آید.
این ائتلاف افزود: این قانون جنایتی بزرگ در حق خانواده بحرینی است که پایه و اساس جامعه به شمار آمده و از ارزش ها محافظت می کند.
۱۴ فوریه تصریح کرد: طرح قانون احکام از دایره تهدید سیاسی خارج نیست. ملت باید نسبت به توطئه نظام هوشیار باشد و اجازه تحقق اهداف سیاسی آل خلیفه علیه ملت را ندهد.
این جنبش انقلابی بر لزوم ادامه جنبش ملی تا تحقق اهداف و برپایی نظام سیاسی عادلانه تأکید کرد و اظهار داشت: نظامی که به تخریب مساجد و هتک حرمت ها و مقدسات می پردازد، توانایی حمایت از ناموس مردم را ندارد. 
گفتنی است تصویب پیش نویس قانون احکام خانواده از سوی آل خلیفه بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و رأی علما با واکنش شدید علمای ارشد بحرین مواجه شده است.