احضار یکی از نمایندگان کویت به دلیل اهانت به روحانی شیعه

محمد هایف – از نمایندگان عضو مجلس امت کویت- چندی پیش به یک روحانی سرشناش شیعه به نام شیخ عبدالرضا معاش، توهین نمود و در حال حاضر پرونده این نماینده در دادگاه این کشور در حال پیگیری می باشد.

شیخ عبدالرضا معاش، به خاطر اهانتی که به ایشان شده از این نماینده شکایت کرده است و برای محاکمه کردن نماینده مجلس، ابتدا باید از او رفع مصونیت شود.

تاکنون ۳۵ نفر از فعالان فضای مجازی، به دادگاه احضار شده اند و پس از رفع مصونیت ازمحمد هایف، به دادگاه احضار خواهد گردید.

شایان ذکر است، نمایندگان «مجلس امتِ کویت» از مصونیت های سیاسی و قضایی برخوردار بوده و برای حضور آنان در دادگاه، باید اول از آن ها رفع مصونیت شود.