عالم برجسته شیعه در یمن درگذشت

شیخ «ابراهیم احمد الوزیر» از علمای برجسته شیعه زیدی یمن و عضو هیدت عالی مشورتی شورای علمای این کشور در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

او صاحب امتیاز مجله “البلاغ” بود و نیز بر انتشار مجله “ثقافتنا” نظارت می کرد که از نشریات فرهنگی و مروج معارف اهل بیت(ع) در یمن هستند.

مرحوم الوزیر به عنوان یکی از علمای معتدل یمن شناخته می شد که سعی در اصلاح بین مردم و حل مشکلات این کشور را داشت.

یکی از اقدامات شیخ ابراهیم الوزیر تاسیس یک مرکز مطالعات و پژوهش بود که منشورات آن در ارتقای فرهنگ مردم یمن نقش داشت.

پیکر این عالم یمنی در منطقه “بنی حشیش” در استان صنعاء به خاک سپرده شد.

«صالح الصماد» رئیس مجلس سیاسی عالی یمن با صدور پیامی درگذشت شیخ ابراهیم الوزیر را به فرزندانش تسلیت گفت.