شیعیان مظلوم بحرین

دربعضى خبرهاى ناگفته امده بود که ماه گذشته شیخ محمد تقى ذاکرى به نمایندگى از بنیاد جهانى ایت الله العظمى شیرازی به دیدار عبد الحمید دشتى نماینده

پارلمان کویت رفته واز ایشان بخاطر گامهاى مهمى که درسازمان ملل بنفع مردم مظلوم بحرین برداشته بود تشکر نموده است.

درصدد تحقیق برامدیم، معلوم شد اقاى دشتى ماه گذشته درساختمان حقوق انسان سازمان ملل که موضوع مردم مظلوم بحرین دران مطرح بود، گامهاى مهمى برداشته و حمایت از کل پرونده را برعهده گرفته وباکمکهاى انسانى( وگاها مادى) از موضوع حمایت کرده است.

ناگفته نماند که اقاى دشتى درکویت به عنوان حامى ایران وحزب الله لبنان معروف شده است ودر منزلش عکس اقاى نصر الله را بشکل بزرگ گذاشته وتلویزیون منزلش همواره برنامه هاى العالم را پخش مى کند.

ولى در این مرحله به عنوان یک شیعه عمل کرده است نه به عنوان طرفدار ایران.

خود اینکه شما از کسى تشکر کنید که شیعیان را مد نظر گرفته واز ایشان حمایت نموده است، خودش موضوع مهمى است، و بنیاد ایت الله شیرازى به این نکته مهم توجه نموده ومستقلا از ایشان تشکر نموده است.

از مجموع خبرها معلوم مى شود روابط بین دفتر اقاى شیرازى درکویت با اقاى دشتى سرد بوده وهیچگونه ملاقاتى بین اعضاى دفتر کویت با اقاى دشتى درطول سال نبوده است، مگر اینکه یک مرتبه آنهم در عید فطر که اقاى دشتى به منزل همه علماى کویت مى رود به عنوان عید دیدنى.

از خبرهاى ناگفته دانستیم که اقاى دشتى ازاین عمل (تشکر) تعجب کرده بود ولذا بسیار سپاس گذار بوده وتا درب منزل خود اقاى ذاکرى را بدرقه نموده است.

وخلاصه کلام اینکه ماه گذشته بحث شیعیان مظلوم بحرین توسط سازمان جهانى حمایت از شیعیان (شیعه رایتس واتش) مستقر در واشنگتن داغترین موضوع بود.

ونیز گفته میشود مؤسسه اقاى خوئى نیز درانجا بوده است، وبا برپائى چند میتینگ مختصر از موضوع بحرین حمایت نموده است.

ونیز ناگفته نباشد که همه شرکت کنندگان در سازمان ملل درموضوع بحرین از (مرم ) بحرین درمقابل رژیم ال خلیفه دم مى زنند، الا طرفداران ایت الله سید صادق شیرازى که معتقد هستند شیعیان بحرین به عنوان شیعه مظلوم شده اند نه به عنوان بحرینى!!