مبلغ سعودی: همبستگی و انسجام بین شیعیان باور کردنی نیست

پایگاه خبری المسله، محمد العنزی مبلغ سعودی گفت، هرگاه پیروزی چشمگیر در فلوجه و موصل علیه داعش را می بینم، می خواهم از شیعیان که منبع اعتماد و قدرت و توانمندی هستند، درس بگیرم.

وی با اشاره به حرکت و تحقیقات خود در مسیری مشخص ادامه داد: بعد از پنجاه سال حرکت در یک مسیر، اکنون می خواهم در مسیری متفاوت گام برداشته  و در مورد شیعیان بیشتر بدانم.

کنجکاوی در مورد دلایل قدرت شیعیان

العنزی گفت: با مطالعه در این خصوص متوجه شدم که رهبران شیعیان باهوش و زیرک هستند و به عنوان یک محقق و تحلیلگر برای پی بردن به دلیل قدرت و موفقیت شیعه کنجکاو هستم زیرا گمان می کنم اگر به عنوان اهل تسنن اصول قدرت و موفقیت شیعیان را به کار بگیریم، سنی و شیعه بزرگترین قدرت دنیا خواهد بود.

وی سپس با اشاره به نام دانشمندانی مانند ابن سینا، فارابی، رازی و جابربن حیان گفت، همه این افراد شیعه بودند و وهابیت آنان را کافر دانست حال آنکه برخی نمی دانند بهترین و باهوش ترین دانشمندان مسلمان، شیعه بودند.

العنزی در ادامه با بیان اینکه داعش  و النصره و گروههای مشابه بهترین مثال برای افراط گرایی و تروریسم هستند این سوال ار مطرح کرد: چرا احزاب شیعه هیچ گاه به سمت افراط گرایی حرکت نکردند؟

این مبلغ سعودی گفت، از تمام دانشمندان اهل تسنن می خواهم به میراث شیعه مراجعه کنند زیرا موفقیت های پی در پی آنان شایسته تامل، تحقیق و بررسی است و اگر ما راه آنان را در پیش بگیریم، بزرگترین قدرت را تشکیل خواهیم داد.

العنزی تاکید کرد، سنی و شیعه برادر هستند و با وجود اختلاف امکان کافر دانستن یکدیگر وجود ندارد، زیرا همه مسلمان و متحد هستند.