یک شرکت مدیریت ثروت در کانادا شاخه سرمایه گذاری حلال ایجاد کرد

یک شرکت مدیریت ثروت مستقر در تورنتوی کانادا، اقدام به معرفی یک شاخه سرمایه‌گذاری‌های حلال جدید به منظور تعامل با مسلمانان معتقدی ساخته است که به خواستار شیوه‌های سرمایه گذاری بر اساس قوانین و شرعیات اسلامی می‌باشند.

طراحان این شاخه جدید فعالیت‌های حلال معتقدند که این طرح را با استفاده از شاخص‌های معتبر جهانی طراحی شده و در ادامه کمیته‌ای نظارتی از روحانیون و علمای اسلامی شیوه مورد نظر را تایید کرده‌اند.

مایکل کچن مدیر شرکت «ولس سیمپل» در این باره به خبرنگاران گفت: مردم تصور می‌کردند  سرمایه گذاری اجتماعی مسئولانه تاثیر بسیار اندکی می‌گذارد و ارزش تغییر ندارد، اما به نظر می‌رسد که بسیار موفق عمل کرده است. ما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم به گروه وسیع‌تری خدمات برسانیم و متوجه فرصتی شدیم تا راه حلی برای گروه هایی که از مزایای صنعت خدمات مالی بهره مند نمی‌شوند ایجاد کنیم. در این میان مسلمانان یکی از دسته‌های مهمی هستند که به دلیل عقاید مذهبی خاص نمی‌توانند در این سرمایه گذاری‌ها شرکت کنند و گزینه دیگری ندارند.

وی افزود: مشکل اینجاست گزینه‌های حلال برای سرمایه گذاری اسلامی در کانادا بسیار محدود و انگشت شمار هستند. و بعضی از آن‌ها نیز بی‌نهایت گران هستند و ما راه حلی نیز برای مسئله پیدا کرده‌ایم.

مشاور این شرکت اعلام کرد: طرح جدید سرمایه گذاری حلال برای مسلمانان طراحی شده تا کسانی که به دلیل قوانین اسلامی و شرعی از سرمایه گذاری در بعضی شرکت‌ها یا محصولات مالی منع شده‌اند بتوانند گزینه‌های دیگری داشته باشند.

مدیریت ثروت چیست؟

مدیریت ثروت، یکی از شاخه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری است، که از ترکیب فعالیت‌های گوناگون، اما مرتبط از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، حقوقی و تشکیل شده است. مهم‌ترین بخش فعالیت‌های مدیران این شاخه مرتبط به ترکیب دانش و تجربه در طراحی، اجرا و نظارت بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خاص است، که پس از هم‌سو نمودن منافع سرمایه‌گذار با موازین قانونی از تأثیرات سوء نوسانات بازار جلوگیری می‌نماید و به طور معمول، فرایند طراحی اینگونه استراتژیی‌ها، مبتنی بر قواعد مدیریت در زمینه‌های سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری‌ها با درآمد ثابت، تداوم نقدینگی و به‌وجودآوردن تعادل میان سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک پایین، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جایگزین و با ریسک و بازده بالاتر می‌باشد.