میزان تلفات غیرنظامیان در یمن تاسف‌بار است

بر اساس گزارش سازمان های امدادی بین المللی، مردم یمن در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ بیش از کل سال ۲۰۱۶ متحمل حملات هوایی شده تعداد بیشتری از غیرنظامیان کشته و بسیاری ازمردم بی خانمان شده اند.