کشف یک گور دسته‌جمعی دیگر در شهر موصل

یک گروه دسته‌جمعی دیگر در شهر موصل عراق کشف گردید.

نیروهای امنیتی عراق که پس از آزادسازی کامل شهر موصل، در حال پاکسازی این شهر از لوث وجود عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش هستند، در ادامه پیشروی های خود یک گروه دسته جمعی دیگر را کشف نمودند.

این گرو دسته جمعی در منطقه قدیمی شهر موصل در غرب این شهر و در منطقه ای خالی از سکنه واقع شده بود.

بر اساس گفته رئیس پلیس استان نینوا، در این گور دسته‌جمعی، ۶۰ جسد یافت شد که چهل جسد متعلق به نیروهای امنیتی سابق شهر موضل بودند که با ورود عناصر داعش به این شهر، دستگیر و پس از شکنجه قتل عام شدند.

سرهنگ «احمد العبیدی» خاطرنشان کرد: در اغلب اجساد کشف شده، آثار شکنجه و نیز شلیک به سر وجود دارد.

شایان ذکر است تا کنون گورهای دسته‌جمعی بسیاری از اطراف شهر موصل و نیز دیگر مناطقی که پیش از این تحت کنترل گروه تروریستی تکفیری داعش بودند، یافت شده است که حاکی از خوی حیوانی عناصر این گروه تروریستی است.