پیام سازمان جهانی نفی خشونت به اجلاس گروه بیست در هامبورگ آلمان

در پی اجلاس گروه بیست در هامبورگِ آلمان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی به شرح زیر خطاب به شرکت کنندگان در این اجلاس ارسال کرد:

رهبران و سران کشورهای گروهِ بیست گردآمده در هامبورگ آلمان:

سلام علیکم

این اجلاس در شرایطی استثنایی و فوق العاده سخت برگزار می شود، به ویژه این که مسائلِ منفیِ نوپدید بروز کرده و آمار به شدت زیانبار و بسیار خطرناک آن گریبان کشورهای شما و سایر کشورهای جامعه ی جهانی را گرفته است، با این توجه که چگونگی شدت خطر در پیامد و نمودِ منطقه ای و جهانی آن متفاوت است.

عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در پس آن چیزی که از آن نگرانیم قرار دارد و در بالا گرفتن مشکلات و گره های کور انسانی نقشی مؤثر دارد؛ همان چیزی که برخورد حقیقی، حرفه ای و علمی با آن، دور از هرگونه کشاکش سیاسی و مصالح و منافع اقتصادیِ لحظه ایِ کوته بینانه، می طلبد و باید که منافع عالی انسان ها را بر مطالبات گروه ها و تشکل های محدود مقدم دانست و بدین منظور باید راه حل هایی با افق وسیع و دید فراگیر اندیشید که مصالح همه ی انسان ها را تأمین کند.

آقایان رؤسا و رهبران! پدیده ی تروریسم و پدیده ی بیابان زایی از خطرهایی است که جامعه ی انسانی را تهدید می کند و همگان به خوبی می دانند که سیاست های لنگان و ابزارهای وامانده و ناکارآمد از دیرباز تا به امروز عامل شدت گرفتن دو پدیده ی ویرانگر یادشده در بخشی بزرگ از جامعه ی جهانی بوده و هست و هم این موارد مشکلاتی و مصیبت هایی برای تمام ملت ها و جوامع بشری به وجود آورده است و کشورهای توسعه یافته تا کشورهای صنعتی پیشرفته را درگیر کرده و آن را آماج آسیب های جدی قرار داده است.

به عنوان مثال، تروریسم و مهاجرت جمعی چهره نموده و نگرانی مشترکی را برای تمام جامعه ی بین المللی به همراه داشته و دارد. اروپا و ایالات متحده ی آمریکا از گزند و آثار شوم تروریسم در امان نمانده اند؛ تروریسمی که کشورهای توسعه یافته ی آسیا و آفریقا را فرا گرفت و این پدیده پس از آنی بود که وبا و طاعون این تفکر در شماری از کشورهای تا امروز امن، با سیاست ها و راهکارهایی توسعه یافته است که زمانی تروریسم را حمایت و سرپرستی می کنند و زمانی برای رسیدن به اهداف مشکوک و شبهه آلود با آن رفتاری سهل انگارانه دارند.

از دیگر سو بالا رفتن دما و بیابان زایی که پدید آمده و دستاورد صنایع غول آسای کشورهای بزرگ است نقشی منفی در پدید آوردن شرایط نامطلوب و بر هم زننده نظام محیط زیست دارد. همان گونه که همگان می دانند این وضعیت، موج خشکسالی، قحطی، گرسنگی و مهاجرت را در پی داشته و این عوارض زمانی خود را نشان داده است که بسیاری از جوامع بشری به طور کلی تمام عناصر لازم زندگی را از دست دادند و سطح زندگی برای بسیاری از ملت ها تنزل پیدا کرده است، چراکه آب مورد نیازشان و نیازها و امکانات کشاورزی خود را به طور گسترده ای از دست دادند. بدین ترتیب عوامل منفی زیست محیطی در منطقه به صورت اغتشاشات و چالش ها و منازعات رخ نمود و مهاجرت مستقیم و غیر مستقیم به سوی اروپا را رقم زد.

رؤسا و رهبران کشورها! گذشته از آنچه بیان شد، این نامه تقدیم می شود، به امید این که اجلاس کشورهای گروه بیست که کشورهای بزرگ صنعتی را دربر دارد، موضعگیری انسانی اتخاذ کند و در شماری از سیاست های خود تجدید نظر نماید و با پرونده ی فوق العاده حساس انسانی به صورت فعال و کارآمد تعامل داشته باشد، آن گونه که برای همه ی ملت های جهان مفید و کارساز باشد، والله ولی التوفیق.