افزایش ۶۰ درصدی جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در کانادا

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، طبق آمار جدید حدود ۱۵۹ حادثه اسلام‌ستیزانه در سال ۲۰۱۵ و ۴۵ حادثه در سال ۲۰۱۲ گزارش شده بود، در حالیکه بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با ثبت ۹۹ حادثه در سال ۲۰۱۴ این میزان در طول یک سال ۵۹ درصد افزایش داشته است.
از سال ۲۰۱۲ میزان جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان ۲۵۳ درصد افزایش داشته است، گرچه پلیس کانادا تنها ۳,۸ درصد از ۱۳۶۲ جرایم را از سال ۲۰۱۲ یعنی ۱۳۶۲ جرم از تعداد ۱۴۲۴ فقره را گزارش داده‌اند.
«خالد الگزار»، رئیس شورای ملی مسلمانان کانادا در گفت‌وگوی رسانه‌ای با خواندن سال ۲۰۱۵ به عنوان «سال سخت» برای مسلمانان گفت: مسلمانان کانادا ضربه سختی از اظهارات اسلام‌ستیزانه سیاستمداران می‌خورند که مسلمانان را به عنوان تروریست یا حامیان تروریست و ضد زنان معرفی می‌کنند.
وی افزود: بیشتر حوادث اسلام‌ستیزی گزارش نمی‌شود، زیرا برخی از مسلمانان معتقدند پلیس کانادا اقدامی در برابر این حوادث انجام نمی‌دهد و عده‌ای هم از قربانی شدن بیشتر در پی گزارش این حوادث می‌ترسند.
طبق آمار تعداد حوادث خشونت علیه مسلمانان شامل اهانت، تهدید و آزار جنایی ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.