حمله تروریستی در یک مدرسه دینی در افغانستان

بر اثر وقوع انفجار در داخل یک مدرسه دینی در ولایت پروان واقع در شرق افغانستان هشت نفر از جمله یک مسئول دینی کشته شدند.

به گفته محمد زمان ماموزای مدیر امنیت پروان انفجار در یک مدرسه دینی در شهر شاریکار رخ داد. بمب در زیر صندلی عبدالرحیم شاه حنفی رئیس شورای علمای ولایت پروان، جاسازی شده بود و او در حال تدریس بود که انفجار رخ داد. براثر این انفجار وی به همراه هفت تن دیگر در این انفجار جان باختند.

شایان ذکر است گروه تروریستی طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.