محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی در بحرین

مقامات آل خلیفه روز -سه شنبه ۱۹ اردیبهشت- محاکمه «سید فاضل عباس» جوان شیعه این کشور را به دادگاه نظامی ارجاع دادند تا اولین نفری باشد که پس از تصویب قانون محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی بحرین، در این دادگاه ها محاکمه می شود.

خانواده سید فاضل خبر ارجاع فرزندشان به دادگاه نظامی آل خلیفه برای محاکمه را تأیید کردند.

فاضل عباس که از مشهورترین موارد اختفای اجباری در بحرین به شمار می رود توسط نیروهای آل خلیفه از منزلش در شهر الزهرا ربوده شده بود و بیش از ۲۲۳ روز بود که از سرنوشتش هیچ خبری در دست نبود و در این مدت وی هیچگونه ارتباطی با خانواده نداشته است.