سرنوشت نامعلوم جوان شیعه در بحرین

خانواده سید علوی سید حسین – جوان شیعه بحرینی که از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است – اعلام کردند که بیش ازشش ماه است که فرزندشان بازداشت شده و نیروهای امنیتی هیچ اطلاعاتی درباره وی به آن ها نداده و خانواده این جوان شیعه از وضعیت سلامت وی بی خبرند و نیروهای امنیتی اجازه ملاقات با فرزندشان و یا ملاقات با وکیل وی را نمی دهند و او نیز حتی حق تماس تلفنی با خانواده اش را ندارد.

آنان افزودند: نیروهای امنیتی حتی در زمان دستگیری فرزند ما، هیچگونه اطلاعاتی در اختیار ما قرار ندادند و عملا جوان ما را بدون هیچ دلیلی بازداشت نموده اند.

بحرین بیش از شش سال است که صحنه سرکوب شدید درخواست های انسانی مردم این کشور، توسط حکومت آل خلیفه است.

این اقدامات که با تمامی کنوانسیون های بین المللی مغایرت داشته و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد، در سایه حمایت کشورهایی که از رژیم آل خلیفه حمایت می کنند صورت می گیرد، کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر در جهان معرفی می کنند.

بسیاری از موسسات حقوق بشری از جمله سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان ـ شیعه رایتس واچ ـ با صدور بیانیه های متعددی، ضمن محکوم نمودن اقدامات خشونت آمیز حاکمان بحرین، درباره عواقب این گونه اقدامات به آن ها هشدار داده است.