پرونده حقوق بشرى بحرین درسازمان ملل باز شد

به گذارش سازمانهاى حقوقى وانسانى شیعه از سازمان ملل: همزمان با آغاز بررسی پرونده حقوق بشر در بیست و هفتمین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر ، ۱۰ عضو شورای حقوق بشر، چهل سوال از رژیم آل خلیفه مطرح کردند.

تیم سازمان ملل فعال در زمینه بررسی حقوق بشر بحرین اعلام کرد که در این نشست ۹۱  کشور درخواست مداخله و بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین را مطرح کرده اند.

سازمان های حقوقی داخلی و خارجی اعلام کرده اند، بحرین در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ شاهد اوضاع بسیار بدی بوده و مواردی شامل حبس أبد، سلب تابعیت، تبعید اجباری، ممنوع السفر شدن، ممانعت از حضور حقوق دانان در نشست حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت مشارکت در تجمعات مسالمت آمیز و استفاده از شکنجه و مجازات اعدام از جمله اقدامات ظالمانه دولت بحرین بوده است.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون با بحران ناشی از نارضایتی های عمومی واعتراضهاى مردمى روبرو بوده است و رژیم آل خلیفه با توسل به زور، مردم را سرکوب می کند.