پیشروی های ارتش سوریه ادامه دارد

یگان های ارتش سوریه کنترل شماری از روستاها، تپه ها، نقاط استراتژیک و چاه های نفت حومه شرقی حمص را از دست سنی های تندرو خارج کردند و منجر به هلاکت شمار زیادی از عناصر گروه تروریستی داعش و انهدام خودروها و تجهیزات آن ها شد.

این پیشروی ها نیز در جبهه حومه شرقی «المخرم» در حمص ادامه داشته و تسلط بر تپه (الاعلام) مشرف بر شهر (ام الصهریج ) از نقاط استراتژیک حمص را به دنبال داشته است.

همچنین جا بجایی برخی از تروریست هایی که آشتی ملی سوریه را پذیرفته اند، از نقاط  دیگر حمص و سوریه ادامه دارد.