صدور حکم اعدام در حق یک روحانی و ۲ دانشجوی

دادگاهی در مصر یک روحانی و دو جوان دانشجو را به اعدام با چوبه دار و پنج شهروند دیگر این کشور را نیز به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع مصر، قضات دادگاه کیفری شهر قاهره، پایتخت این کشور ظهر امروز (یک شنبه) با صدور حکمی به اتفاق آرا، «وجدی غنیم»، روحانی وابسته به گروه اخوان المسلمین را به صورت غیابی و دو جوان دانشجو به نام های «عبدالله هشام محمود حسین» و «عبدالله عید عمار فیاض» را به صورت حضوری به اعدام با چوبه دار محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، دادگاه کیفری قاهره در حکم خود در رابطه با پرونده تشکیل و رهبری یک هسته تروریستی، پنج متهم دیگر ۲۵ تا ۴۰ ساله که سه تن از آنها در بازداشت به سر می برند و دو تن دیگر فراری هستند را نیز به حبس ابد محکوم کرد.

این در حالی است که پیشتر دادستانی کل مصر هشت فرد مذکور را به تشکیل یک گروه غیر قانونی در سال ۲۰۰۳ میلادی و فعالیت تا سال ۲۰۱۵ با هدف جلوگیری از اجرای قانونی اساسی و کار نهادهای دولتی، تجاوز به آزادی فردی شهروندان و آسیب رساندن به اتحاد ملی و آرامش جامعه و غنیم ۶۴ ساله را به رهبری گروه مدعی تکفیر رهبر این کشور و مشروعیت قیام علیه وی، تغییر نظام حکمرانی با استفاده از زور، حمله به نیروها و تاسیسات ارتش و پلیس و مباح شمردن خون مسیحیان و اماکن عبادت، اموال و دارایی های آنها در راستای بر هم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن امنیت جامعه متهم کرده بود.