برگزاری کنفرانس «معجزات قرآن» در مصر

یکی از دانشکده‌های زیر مجموعه «دانشگاه الازهر» مصر، میزبان برگزاری کنفرانسی با موضوع «معجرات قرآن کریم» در شهر زقازیق این کشور بود.

در این کنفرانس علمی یک روزه، تعدادی از محققان و پژوهشگران برجسته حوزه علوم قرآنی شرکت داشتند و مقالاتی نیز برای شرکت در این کنفرانس ارسال شده بود.

شرکت کنندگان در کنفرانس معجزات قرآن، پیرامون ابعاد مختلف اعجاز قرآن کریم و سنت نبوی به بحث و گفتگو پرداختند.

بر اساس اظهارات مسئولین برگزاری کنفرانس معجزات قرآن کریم، برخی موضوعات مطرح شده در این کنفرانس از قرار ذیل بود: معجرات قرآن در موضوع علم زبان شناسی، معجزات قرآن در موضوع فقه و قانون، معجزات قرآن در موضوع علم تاریخ و … .

هدف از برگزاری این کنفرانس، ترغیب محققان و پژوهشگران حوزه علوم قرآنی بر انجام تحقیقات علمی بیشتر برای بازشناسی معجزات قرآن کریم در موضوعات علوم مختلف، از جمله پزشکی، نجوم، مهندسی، زمین شناسی، علوم اجتماعی و علوم دینی، اعلام شد.

شایان ذکر است انجمن جهانی معجزات قرآن کریم و سنت در مصر، در برگزاری این کنفرانس، با دانشگاه الازهر، همکاری داشتند.