یک بانوی معلم شیعه به دادستانی کل بحرین فراخوانده شد

مقامات حکومتى، «جلیله سلمان» بانوی معلم شیعه و یکی از فعالان مدنی این کشور را برای بازجویی در ساختمان دادستانی کل این کشور، احضار کردند.

هنوز دلایل احضار ایشان از سوی دادستانی بحرین مشخص نشده است، اما احضار وی و دیگر فعالان در چارچوب احضار گسترده فعالان حقوق بشر در این کشور قرار می گیرد که تاکنون ۱۴ فعال را هدف قرار داده است.

جلیله سلمان پیشتر نیز معاونت اتحادیه معلمان بحرین را به عهده داشته که به دلیل فعالیت های بشردوستانه، از سوی سیستم حکومتی این کشور برکنار شد.

احضار فعالان بحرینی چند روز، پیش از حضور حکومت بحرین در سازوکار بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در این کشور، در شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت می گیرد.

مقامات بحرین اخیرا محدودیت های شدیدی را علیه فعالان حقوقی و حقوقدانان این کشور اعمال کرده اند و تاکنون ۳ فعال حقوقی را ممنوع الخروج نموده و شماری دیگر را بدون هیچ توضیحی، تحت بازجویی قرار داده است.

حکومت پادشاهی این کشور که به دست خاندان آل خلیفه اداره می شود، تبعیض های آشکاری در مسائل اجتماعی در حق شیعیان که ۸۵% جمعیت  این کشور را تشکیل می دهند، روا داشته اند و اعتراضات ایشان به شدت توسط عناصر امنیتی آل خلیفه و نیروهای حکومتی این کشور محکوم می شود.