دولت چین انتخاب نام های مذهبی برای اقلیت مسلمان ایغور را منع کرد.

سیاست تعیین شده از سوی دولت چین مبنی بر منع استفاده از نام‌های مذهبی برای اقلیت مسلمان ایغور ساکن آن کشور با اعتراض و انتقاد سازمان دیده‌بان حقوق بشر رو برو شده است و این سازمان این عمل را محدودیتی بی معنی و نادرست خواند.

دیده بان حقوق بشر انتخاب نام برای کودکان را حق والدین می داند و از دخالت دولت چین در تصمیمات خصوصی مردم آن کشور انتقاد کرده است.

دولت چین از صدور شناسنامه رسمی برای این دسته از کودکان خودداری خواهد ورزید و بنابراین ثبت نام در مدارس دولتی و استفاده از خدمات اجتماعی بدون داشتن شناسنامه رسمی ممکن نیست.

دولت چین در توضیح تصمیم خود گفت: استفاده از نام‌های مذهبی می‌تواند گرایش‌های مذهبی را در قوم نامبرده تقویت کند.

در اوایل ماه آوریل، جمهوری خلق چین پوشش و نماد‌های دینی و از جمله استفاده از روسری و همچنین ریش بلند را ممنوع اعلام کرده بود و اینبار منع استفاده از نام های مذهبی برای ایغورها که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت چین را شامل می شوند.

نیروهای مدافع حقوق بشر معتقدند که دولت چین با بهره گرفتن از پدیده رایکالیسم دینی بر آن است که سیاست سرکوبگرانه‌ی فرهنگی خود را تحکیم بخشد در حالیکه دولت چین مدعی است که محدودیت‌های ایجادشده در خدمت مبارزه با تروریسم و گرایش‌های افراطی هستند.