سفر پاپ به مصر به منظور تقویت روابط با مسلمانان

هبر مسیحیان کاتولیک جهان روز جمعه به مصر سفر خواهد کرد. سفر پاپ فرانسیس مصر پس از چند حمله مرگبار تروریست ها به مسیحیان این کشور صورت می گیرد.

خبرگزاری فرانسه در یادداشتی به سفر پاپ به مصر پرداخته و آن را در جهت تقویت روابط واتیکان با جهان اسلام توصیف کرده است. پاپ ۸۰ ساله در این سفر به دیدار شیخ احمدالطیب رهبر الازهر- یکی از مهم ترین و محترم ترین بنیادهای اسلامی جهان- خواهد رفت. گفته می شود دیدار پاپ با شیخ الازهر خصوصی خواهد بود. شیخ احمد الطیب سال گذشته به واتیکان سفر کرده بود. به نظر می رسد دیدار پاپ از الازهر در جهت تقویت روابط دو نهاد دینی مسیحی و اسلامی صورت می گیرد چرا که پاپ سابق- بندیکت شانزدهم در سال ۲۰۰۶ اسلام را با حمله به مسیحیان در سرتاسر جهان مرتبط دانسته بود.