مجموعه

نا گفته ها

٢٠٢٠ نزدیک است(!)

در طول تاريخ، عموماً همفكرها وهمكاران هنگام لو رفتن، يكديگر را متهم مى كنند، وبگفته مثل شيرين فارسى: ديوار حاشا…

چرا به قطر نگفته اند؟

به گزارش خبرگزارى رويترز: وزارت خارجه امريكا در شگفت است كه چرا دولتهاى عربستان سعودى، وامارات، بحرين ومصر تاكنون…

مشکل أصلى قطر؟

پس از بازگشت امير قطر به كشورش مطالبى از قول در رسانه هاى خبرى رسمى منتشر شد كه با توافقهاى بدست آمده در عربستان…

آیا شیعه بودند؟

سخنان نماینده مجلس اُردن طارق خوری خیابانهای اردن را شعله ور و احزاب و گروههای سلفی را به وحشت انداخت