مجموعه

مصر

سفر پاپ فرانسیس به قاهره

هدف سفر رهبر کاتولیک های جهان، تقویت پیوند اقلیت قبطی مصر با مسلمانان این کشور اعلام شده است؛ پیوندی که در ماه‌های…