مرور برچسب

ناگفته_ها

عربستان سعودى، چهره اى دیگر (!)

بعد از فوت ملك عبد الله بادشاه پيشين عربستان سعودى، سياست اين مملكت درمورد شيعه تغيير يافت، تا آنجاكه در دانشگاهها، ومساجد، واز طريق رسانه ها، نويسندگان، و... كنفرانسها، ميتينگها، مقالات وسخنرانيها وكتابهاى فراوان ضد شيعه نوشته وانجام شد.

٢٠٢٠ نزدیک است(!)

در طول تاريخ، عموماً همفكرها وهمكاران هنگام لو رفتن، يكديگر را متهم مى كنند، وبگفته مثل شيرين فارسى: ديوار حاشا بلند است.

مشکل أصلى قطر؟

پس از بازگشت امير قطر به كشورش مطالبى از قول در رسانه هاى خبرى رسمى منتشر شد كه با توافقهاى بدست آمده در عربستان بين رئيس جمهورى امريكا و عربستان سعودى متناقض بود.

آیا شیعه بودند؟

سخنان نماینده مجلس اُردن طارق خوری خیابانهای اردن را شعله ور و احزاب و گروههای سلفی را به وحشت انداخت