نا گفته ها

عربستان سعودى، چهره اى دیگر (!)

بعد از فوت ملك عبد الله بادشاه پيشين عربستان سعودى، سياست اين مملكت درمورد شيعه تغيير يافت، تا آنجاكه در دانشگاهها، ومساجد، واز طريق رسانه ها، نويسندگان، و... كنفرانسها، ميتينگها، مقالات وسخنرانيها وكتابهاى فراوان ضد شيعه نوشته وانجام شد.
ادامه مطلب ...

چرا به قطر نگفته اند؟

به گزارش خبرگزارى رويترز: وزارت خارجه امريكا در شگفت است كه چرا دولتهاى عربستان سعودى، وامارات، بحرين ومصر تاكنون علت مقاطعه خود را به دولت قطر ابلاغ نكرده اند.
ادامه مطلب ...

مشکل أصلى قطر؟

پس از بازگشت امير قطر به كشورش مطالبى از قول در رسانه هاى خبرى رسمى منتشر شد كه با توافقهاى بدست آمده در عربستان بين رئيس جمهورى امريكا و عربستان سعودى متناقض بود.
ادامه مطلب ...