شکایت از قاضی کانادایی در پی بی احترامی به بانوی محجبه

حدود دو سال پیش، هنگامی که «رانیه اللولی» برای شکایت در یکی از شرکت های بیمه ای خودرو، به دادگاهی در شهر “کبک” کانادا مراجعه کرد، قاضی «الیانا مارنگو» که قضاوت این پرونده را بر عهده داشت، به این بانوی مسلمان توهین نمود.

این قاضی کانادایی به رانیه عنوان کرد که تنها در صورتی شکایت او رسیدگی خواهد شد و اجازه سخن گفتن در جلسه دادرسی را دارد که حجاب خود را بردارد و از آنجا که این بانوی مسلمان حاضر به این کار نشد، پرونده او کنار زده شده و تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

در پی این اقدام هتاکانه قاضی کانادایی، رانیه و تعداد بسیاری از شهروندان کانادایی با ارسال شکوائیه به «انجمن قضات کانادا» خواستار رسیدگی به این موضوع و اقدام نژادپرستانه قاضی الیانا مارنگو شدند. ولی این قاضی کانادایی، با اعلام اینکه محیط دادگاه محیطی سکولار است و هیچ نشانه دینی نباید در آن ظهور یابد، انجمن قضات کانادا را ذی صلاح برای رسیدگی به این موضوع نشناخته و در نتیجه بسیاری از این شکایات کار به جایی نبرد.

در نهایت و با افزایش شکایات در مورد این قاضی و رفتار جسارت آمیز او، دادگاه عالی کانادا وارد عمل شد و ۲۸ شکایتی که از سوی شهروندان کانادایی تنظیم شده و به این دادگاه ارسال شده بود را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است در طول دو سال گذشته پرونده شکایت بانوی محجبه مسلمان از یک شرکت بیمه ای در شهر کبک کانادا، مسکوت مانده است و اکنون با شروع تحقیق در مورد پرونده هتاکی قاضی کانادایی به این بانوی مسلمان، رسیدگی به شکایت او از این شهر بیمه نیز از سر گرفته شده است.