نسل کشی شیعیان

هافینگتون پست نوشت: شیعیان در بحرین و چند کشور دیگر در معرض نسل کشی و سرکوب قرار دارند.

این نشریه آمریکایی در مقاله ای آورده است که شهروندان شیعه بحرین که به گفته این مقاله بیش از ۷۰ درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می دهند، توسط حکمرانان بحرین از حقوق اصلی شهروندی خود محروم شده اند و حتی هیچ قدرت سیاسی ندارند.

نویسنده این مقاله که «ولاء شاهین» نام دارد، ادامه داد: زمان اعتراف به نسل کشی شیعیان فرا رسیده است، چرا که شیعیان در مناطق مختلف جهان از جمله کشور بحرین در معرض نسل کشی و سرکوب قرار دارند.

وی با اشاره به کشتار اخیر سنی های تندرو در سوریه که ده ها شیعه غیر نظامی ساکن فوعه و کفریا در آن قربانی شدند افزود: جامعه جهانی این جنایت را نادیده گرفت، همان طور که جنگ عربستان سعودی علیه یمن را نادیده می گیرد.

شاهین ضمن محکوم کردن بی توجهی به کشتار شیعیان در سوریه، پاکستان، یمن، عراق، نیجریه، بحرین و عربستان سعودی، خاطرنشان ساخت: رسانه ها هنگام انتشار چنین مسائلی، از ترس افزایش تنش های سیاسی با احتیاط عمل می کنند، اما زمان آن فرا رسیده است که به شیعیانی که در آتش می سوزند و فراموش می شوند حق دفاع از خودشان را بدهیم.