افغانستان در معرض خطر دو قدرت جهانی

افغانستان در معرض خطر دو قدرت جهانی (آمریکا و روسیه) قرار دارد و اگر حکومت در این راستا سیاست کارا و بی طرفانه را به پیش برده نتواند، افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه  به نقل از سناتوران ، افغانستان نباید قربانی سیاست های دو ابر قدرت جهان شود و نیاز است تا حکومت راهکارهای را روی دست گیرد تا افغانستان از این وضعیت نگران کننده نجات داده شود.

محمد حسن هوتک، عضو سنا در مجلس اضهار داشت ، “حکومت باید تلاش نماید تا سیاست بی طرفانه را در میان این دو کشور داشته باشد و نگذارد تا افغانستان در بین دو قدرت جهانی قربانی شود.”

حسب الله کلیمزی، عضو دیگر مجلس سنا میگوید، “متاسفانه روسیه به جای همکاری، همواره ناتو و نظامیان افغان را متهم به عدم مبارزه با مواد مخدر میسازد، ما از روسیه میخواهیم تا یک همسایۀ خوب باشد و در کنار مردم افغانستان برای مبارزه با هراس افگنی ایستادگی نماید.”

در همین حال محمد علم ایزد یار، معاون اول مجلس سنا تاکید می ورزد که اگر راهکار جامعۀ جهانی در برابر افغانستان تغییر نکند، وضعیت در کشور بدتر خواهد شد.

وی میگوید، “ما از این که افغانستان به سوریۀ دوم تبدیل شود، نگران هستیم و نیاز است تا حکومت با دقت عمل کند و گام بردارد تا افغانستان با بحران جدی مواجه نشود.”

جمعی از سناتوران در مجلس تاکید می کردند که افغانستان به نمایندگی از کشورها در برابر هراس افگنی مبارزه میکند و اگر جامعۀ جهانی برای تمویل و تجهیز نظامیان افغان گام های عملی بردارد، میزان نا امنی در کشور تا اندازه ای زیادی کاهش خواهد یافت و کشور ثبات نسبتی را تجربه خواهد کرد.