آیا شیعه بودند؟

آيا شيعه بودند؟

سخنان نماینده مجلس اُردن طارق خوری خیابانهای اردن را شعله ور و احزاب و گروههای سلفی را به وحشت انداخت
آقای خوری در مقاله خود این چنین نوشت :
آیا آنهائی که به فلسطین خیانت کردند شیعه بودند ؟
آیا آنهائی که لیبی را نابودکردند و اهالی لیبی را میکشند شیعه هستند ؟
آیا انتحاریهائی که اجساد خود را در عراق ، عربستان سعودی و کویت منفجر میکنند شیعه هستند ؟
آیا آنهائی که مسجدالاقصی را به آتش میکشند شیعه هستند ؟
آیا شیعه بودند آنهائی که کشور صومالی را نابود کردند ؟
آیا هواپیماهای آمریکائی که بغداد را بمباران کردند از فرودگاههای شیعیان پرواز میکردند ؟
آیا انفجارهائی که در صحرای سینای مصر صورت میگیرد شیعیان انجام میدهند ؟
آیا  القاعده  ،  داعش و جبهه النصره شیعه هستند ؟
* چرا در بین صهیونیستها عملیات انتحاری نمیبینیم لیکن در میان ملتهای ما (  ملتهای مسلمان )  میبینیم
* آیا قرضاوی ( عالم تندرو سلفی )  از علمای شیعه میباشد ؟
* آیا او نیست ( قرضاوی ) که همه حرامها را حلال کرده است ؟
* خوش به حال صهیونیستها که توانسته اند تفنگهای ما را به سوی دیگر نشانه بگیرند و این آنها هستند که هر روز آبادیهای صهیونیست نشین را تاسیس میکنند و به ما میخندند .
* میبینیم که سعودیها و لیبیائی ها وتونسیها هر روز عملیات انتحاری انجام میدهند و در همه کشورهای اسلامی بمب منفجر میکنند به جز فلسطین ..  چرا و چه میبینید ؟
آیا حزب الله مانع آنها شده است ؟
* چرا جهان تسنن ( سنی مذهب ) در زمان شاه هیچ تحرک و مخالفتی با شاه نداشتند ؟ .. و شاه هم شیعه بود و همه از او اطاعت میکردند !
* حزب الله را ملامت میکنید که چرا فلسطین را آزاد نمیکند و او ( حزب الله ) یک حزب و عده ای از اشخاص بیشتر نیست و دولتها و حکومتها  ( دولتهای عربی و اسلامی )  به طور سری و علنی از یهود رضایت مندی میطلبند و آخرین آنها نیز اردوگان میباشد

* به هر حال من نظر خودم را دارم و شما نظر خودتان
و آنوقت که یک خلیجی ( شهروند کشورهای حوزه خلیج فارس ) یک عملیات شهادت طلبانه را در فلسطین انجام داد آنوقت دیگر نظرم را تغییر میدهم
* وقتی که ببینم که پرچم داعش و القاعده بر سر کنیست ( عبادتگاه یهودیان )  به اهتزاز در آمده است و کشورهای عربی سفارتهای صهیونیستها را بسته اند ، دیگر به این باور میرسم که من اشتباه کرده ام