پلیس بریتانیا پنج نفر را در ارتباط با حمله به یک پناهجوی کرد ایرانی متهم کرد

به گزارش خبر گزاری موثق سه نفر دیگر هنوز در رابطه با این حمله در بازداشت هستند و پلیس عکس چند نفر دیگر را منتشر کرده و به دنبال بازجویی از آنها است.

این افراد به رفتار خشونت آمیز متهم شده اند. یکی از دستگیر شدگان به “وارد کردن صدمات جسمی شدید” هم متهم شده است.

شاهدان گفته اند که یک گروه حدودا ۳۰ نفره، این پناهجوی ۱۷ ساله را جمعه شب در جنوب لندن “بی رحمانه” کتک زده اند. گزارش شده است که جمجمه قربانی شکسته و خون در مغزش لخته شده است. او هنوز در بیمارستان است. نام او هنوز اعلام نشده است.

پلیس طی شنبه و یکشنبه، هشت نفر را در ارتباط با این حمله بازداشت کرد. بازداشت شدگان شامل شش مرد ۲۰ تا ۲۶ ساله و دو زن هستند که یکی از زنان ۱۷ ساله است. هنوز جزئیاتی درباره متهمان منتشر نشده است.

ری کسل، یکی از کارآگاهان پلیس گفته: “مطلع شده ایم که مهاجمان از قربانی پرسیده اند که اهل کجاست و زمانی که برایشان مشخص شده که او پناهجو است، دنبالش کرده اند و او را هدف حمله ای بی رحمانه قرار داده اند. او دچار آسیب دیدگی شدید سر و صورت شده است.”

او گفت: “همه گروه های جامعه، مخالف نفرت های نژادی هستند. هیچ کس نباید هدف رفتارهای خشونت آمیز قرار بگیرد، مخصوصا کسانی که برای پناه گرفتن به لندن آمده اند.”

صادق خان شهردار لندن این حمله را محکوم کرده است و گوین بارول، نمایندگان کرویدن در پارلمان مهاجمان را “فرومایه” خوانده است.

حمله جمعه شب حدود نیمه شب اتفاق افتاد. یکی از ساکنان محل که شاهد این حمله بوده می گوید: “جمعیت زیادی از میکده سر کوچه بیرون آمدند. نمی توانستیم ببینیم چه کسی دارد چه کسی را کتک میزند. فقط یک نفر بود که به شدت کتک می خورد و با مشت و لگد به صورتش می کوبیدند. او همان پسری بود که کارش به بیمارستان کشید.”

“هرکس می رسید به او مشت و لگد می زد. حدودا ۱۰ نفر بودند که کتک می زدند و بقیه، جمعیتی حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر، ایستاده بودند و نگاه می کردند. وقتی صدای آژیر آمد، فرار کردند.”

“مردمی که آن اطراف بودند نمی توانستند دخالت بکنند چون کسی نمی توانست جلوی یک جمع ۳۰ نفری را بگیرد. منتظر شدند تا همه متفرق شدند و بعد به کمک جوان رفتند. همان زمان که پلیس و آمبولانس رسید و ماجرا تمام شد.”