زنان تک‌تیرانداز داعش بر فراز ساختمان ها

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه گروه تروریستی داعش که به شدت در مقابل پیشروی‌های نیروهای عراقی در شهر موصل شکست خورده  است، برای مقابله با این نیروها، زنان تک‌تیرانداز خود را بر فراز ساختمان های شهر مستقر کرده است.

به گفته یک منبع امنیتی، گروه تروریستی داعش زنان تک تیرانداز را بر فراز ساختمان های چند طبقه و مرتفع مستقر کرده است تا مانع از پیشروی نیروهای عراقی  را در ساحل راست موصل شود.

شکست های اخیر تروریست های داعش و از دست دادن شمار زیادی از تک تیراندازان مرد در این گروه، آنان را به استفاده از زنان آموزش دیده خود در محله هایی که درگیری ها هنوز در آنها ادامه دارد، وادار کرده است.

گروه تروریستی داعش همچنین غیرنظامیان را سپر انسانی خود کرده است و با زندانی کردن ده ها نفر در هر ساختمان، مانع از این می شوند که نیروهای عراقی ساختمان ها را هدف قرار دهند.