پیام سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی عدالت اجتماعی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی به شرح زیر صادر کرده که در آن آمده است:

دگربار روز بیستم ماه فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی فرا رسید؛ روزی که بسیاری از کشورها در بزرگداشت و نهادینه کردن اصول و مبانی پذیرفته شده ی آن از سوی جامعه ی جهانی اتفاق نظر دارند و با توجه به اهمیت آن در زمینه های حقوقی و انسانی نهادینه کردن آن را وجهه ی همت خود قرار داده اند.

این ارزش ها که از معیارهای اساسیِ همزیستی مسالمت آمیز درون ملت ها به شمار می رود ملت ها را به شکوفایی، ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی به طور یکسان فرا می خواند، و اگر این معیارها در نهادینه کردن حقوق ملت های امیدوار به مساوات و بهبود سطح زندگی، برخورداری از امنیت اجتماعی و کرامت انسانی به کار بسته شود آثاری آشکار از خود بر جای می گذارد.

آزادی بیان مسالمت آمیز، تضمین و تأمین آموزش، نظارت سلامتی و بهداشتی، ثبات سطح معیشتی مقبول، رضامندی روانی و روحی و پذیرفتن و تحمل آرای دیگران و دیگر حقوق انسانیِ مورد تأیید قوانین آسمانی و قوانین وضعی و نشان دهنده ی تضمینِ عدالت اجتماعی است.

با عنایت و توجه به موارد یادشده جامعه ی جهانی این روز را در شرایط و اوضاع استثنایی برگزار می کند؛ شرایطی که در فضای آن بیشتر معیارها و ارزش های عدالت اجتماعی از سوی رژیم های سرکوبگر و مستبد زیر پا نهاده شده است و این رژیم ها از گروه های افراطیِ خشونت گرا به عنوان ابزار ایجاد وحشت و بستن دهان معترضان و دگراندیشان بهره جسته اند.

تأمل برانگیز این است که کانون های چالشی در این زمینه غالباً در کشورهای خاورمیانه چهره می نماید؛ کشورهایی که از دیرباز تا به امروز نمادی از عدالت را ندیده اند و این در حالی است که تمام جانداران و محیط زیست از حق عدالت، مساوات و حفظ و صیانت از حقوق برخوردار هستند.

بهترین دلیل بر این بیان سخنان مرجع راحل حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله مقامه است، چه اینکه ایشان در زمینه ی عدالت اجتماعی مثالی از تاریخ صدر اسلام آورده و فرمودند: حضرت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیهما السلام راهی را در بسط عدالت و عدل پیمودند که قبل و بعد از ایشان جز پیامبران و اوصیای آنان چنین راهی را نپیمودند. آن حضرت در راه خدا و کسب رضایت حضرتش از ملامت هیچ ملامتگری باک نداشته، هماره فرمانبرداری از خدای متعال و مصالح عالیه ی اسلام و مسلمین را لحاظ می کردند و آن را بر هر چیزی مقدم می داشتند، هر چند برای ایشان مشقت می داشت.

مرجع راحل همچنین در ادامه ی مطلب فرمودند: امام علی علیه السلام به قدرت و حکومت به عنوان ابزاری برای عملی کردن عدالت اسلامی می نگریستند تا از این رهگذر همگان از نعمت عدالت، امنیت و مساوات بهره مند شوند و در این معنا سیاه و سفید، عرب و عجم، فرودست و فرادست نزد حضرتش یکسان بودند و ایشان تنها کسانی را برتر می شمردند که سابقه شان در مسلمانی بیشتر بود. و هم ایشان بودند که می فرمودند: «الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له، والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه، رضینا عن الله قضائه، وسلمنا لله أمره؛ انسان فرودست نزد من قوی است تا آن که حقش را برای او بازستانم و قدرتمند از نگاه من فرودست است تا حق را از او بستانم. راضی به قضای الهی هستیم و تسلیم امر اوییم».

از دیرباز تا به امروز اجرا و پیاده کردن عدالت اجتماعی بر عهده و به دست حاکمان و متولیان امور کشوری بوده و هست و هم اینان مسئولیت فراهم آوردن زمینه ی عدالت برای ملت را بر دوش می کشند. لذا آنان نباید نسبت به فساد اداری و مالی و کوتاهی در انجام وظیفه و سوء استفاده از قدرت به هیچ وجه چشم پوشی کنند.

نظام های سیاسی با هر عنوانی که داشته باشند در تأمین و تضمین عدالت اجتماعی بین افراد جامعه با هر دیدگاه و گرایش و دین و مذهب و نژاد و فکر و فرهنگی، وظیفه ای قانونی دارند. این همان چیزی است که ملت های خاورمیانه که در چرخه ی بحران های بی فایده و بی پایانِ عصر حاضر گرفتار آمده اند سخت به آن نیاز دارند.

بنابراین سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی از همه ی رؤسا و رهبران جهان اسلام می خواهد روابط بین خود را اصلاح کرده، در بازسازی روابط بین حاکمیت و ملت از رهگذر اقدامات انسانیِ فراگیر، کارآمد عمل کنند؛ اقدامی که تمام حقوق فردی و عمومی را تأمین نماید.

یادآوری می شود که آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، کوشش برای توزیع عادلانه ی ثروت ملی، بهبود بخشیدن به شرایط معیشتی در زندگی، حفظ کرامت انسانی و پرهیز از حریم شکنی ها باید وجهه ی همت آنان قرار گیرد، باشد که ملت های منطقه دگرباره شکوفایی را تجربه کنند و مصیبت های پیاپی از میان ایشان رخت بربندد.

همچنین از مجموعه کشورهای قدرتمند خواسته می شود که دست یاریگر خود با انگیزه ی یاری به سوی ملت های در حال توسعه دراز کنند تا با حاکم گرداندن اصول جامع انسانی بحران های موجود را پشت سر گذارند، چراکه همگی مان انسانیم، والله ولی التوفیق.