عفو بین الملل: سخن از اصلاحات واقعیت سرکوب در عربستان را نمی پوشاند

خانم «کاتیا رو» مسئول آزادیهای جمعی و فردی در سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۸ میلادی در پاریس گفت: ولیعهد عربستان سعودی پیش از این از آغاز اصلاحاتی در این کشور با هدف به روز آوری و بهبود وضعیت این کشور خبر داده بود که مثال بارز آن صدور مجوز رانندگی برای زنان بود. 

وی ادامه داد: اما این موضوع نباید نقض جدی حقوق بشر در این کشور را بپوشاند، زیرا مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران به شدت در عربستان سعودی سرکوب می شوند.

خانم رو، با اشاره به تدوین قانون جدید مبارزه با تروریسم از سوی عربستان که جایگزین قانونی در سال ۲۰۱۴ میلادی شده است، گفت: این قانون زمینه سرکوب هرچه بیشتر جامعه مدنی را فراهم می کند، به طوری که براساس این قانون بسیاری از سازمان ها بسته شده واعضای آنها به زندان افکنده شدند.

این مقام عفو بین الملل تاکید کرد: در عربستان سخن از به روز آوری قوانین و اصلاحات هست، اما در این کشور واقعیت ساکت کردن مخالفان نیز وجود دارد.

از سوی دیگر خانم «نینا والش» مسؤول بخش درگیری های مسلحانه در سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشراز سوی عربستان سعودی در جنگ علیه یمن نیز گفت: غیرنظامیان براثر جنگ یمن بهای سنگینی متحمل می شوند. 

وضعیت اسف بار یمن از اوضاع حقوقی و انسانی تجاوز کرده است به طوری که عربستان از هوا و دریا این کشور را محاصره کرده و حملات هوایی این کشور تلفات سنگینی از غیرنظامیان را به بار دوره است.

مقامات این سازمان از کشورهای غربی و درراس آنها فرانسه که بیشترین میزان سلاح را به عربستان سعودی و امارات صادر می کنند، خواستند فروش سلاح به این دو کشور را متوقف کرده و برای پایان دادن به بحران یمن وارد عمل شوند.