سازمان جهانی نفی خشونت حمله ی تروریستی علیه شرکت کنندگان در مراسم دینی کلیسای مارمینای مصر را محکوم کرد

در پی جنایت خونین تروریست ها بر ضد مردم بی دفاعی که در مراسم دینی در کلیسای مارمینا واقع در جنوب قاهره پایتخت مصر شرکت کرده بودند، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای آن را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت این اقدام خونین تروریستی را که مردم بی دفاع را آماج هدف های شوم و ننگین خود قرار داده است ـ که از درماندگی و نومیدی شان حکایت دارد ـ به شدت محکوم می کنند. به همین منظور از مسئولان رسمی و دولتی می خواهد که در قبال جنایات تکفیری ها جانب احتیاط را رعایت کرده، افرادی را که در پس پرده ی این قبیل جنایت ها پنهان شده اند تحت پیگرد قرار دهند.

بنابر اطلاعات رسیده به این سازمان از منطقه ی هدف اعمال تروریستی اخیر، در این جنایت ده ها تن کشته و زخمی شده اند؛ عملیاتی خونین و تروریستی که بر ضد کلیسای مارمینای مصر و در چارچوب منش و خوی ظلمت پرستانه و تکفیری صورت گرفت.

در بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت همچنین آمده است: این سازمان تأکید می کند که تلاش های شکست خورده ی دسته های تروریستی در نواختن بر طبل تفرقه افکنی و برانگیختن فتنه ی طایفی و دینی در جوامع عربی، به ویژه در کشور مصر، با اراده ی ملت های درگیر، آزادمنشانه و هشیار هماره خنثی می شود و این مردم ثابت کرده اند که می توانند هر اقدام مشکوکی که امنیت و صلح جامعه را متزلزل و بی ثبات کند، از بیخ و بن بر کنند، هرچند که گروه های خشونت گرا و تروریست در بوق و کرنای اختلافات بدمند.

در این زمینه و به همین مناسبت، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به خانواده های قربانیان تسلیت گفته، از خدای منّان برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارد.

مجدداً از مسئولان کشور مصر خواسته می شود که از تمام انواع فعالیت های گروه های تکفیری جلوگیری کند و افرادی را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آنها حمایت مادی و معنوی می کنند، تحت پیگرد قرار دهند و در بازداشت و دستگیری مرتکبان این جنایات تروریستی و سپردن آنان به دست قانون برای اِعمال مجازات عادلانه شتاب کنند، حسبنا الله ونعم الوکیل.