بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت در آستانه روز جهانی مهاجران: جامعه ی جهانی برای فعال سازی و اجرایی کردن پیمان نیویورک به پا خیزد

در آستانه ی فرارسیدن روز جهانی مهاجران، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه به شرح زیر است:

در آستانه فرارسیدن روز جهانی مهاجران (پناهجویان) قرار داریم؛ سالروزی که سازمان ملل متحد اوضاع این لایه از جامعه را بررسی می کند و به اطلاع جهانیان می رساند.

همگان می دانند که اوضاع مهاجران از شرق و جنوب، به ویژه از برخی کشورهای خاورمیانه و قاره ی افریقا چگونه است. آنان برای یافتن هجرتگاهی ریسک کرده، با مرگ رودررو می شوند تا به کشورهای اروپایی و امریکا برسند و از سختی اوضاع و سطح پایین و نابسامان معیشتی که سرزمین های مادری آنان را فرا گرفته است رهایی یابند؛ که البته این تصمیم پس از تلاش های فراوان اما ناموفق برای یافتن فرصت های زندگی انسانی در محل سکونت و سرزمین مادری شان، صورت پذیرفته است.

در ادامه ی بیانیه آمده است: در این کوچ ناخواسته شماری از مهاجران با خطر غرق شدن مواجه گشته، در دریا می میرند یا پس از تحمل سختی های فراوان به هنگام تلاش برای فرار به مناطق ایمن تر و با ثبات تر جان خود را از دست می دهند. البته بیشتر آنان در این مسیر مورد سوء استفاده و فرصت طلبی و تطاول غیر انسانی قرار می گیرند که از نظر جوهری، حقوق بشری و قوانین بین المللیِ تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد نادیده گرفته می شود.

علی رغم مواردی از اقدامات یاری گرانه ی دولت ها که با انگیزه ی نجات مهاجران و امداد و یاری مهاجران صورت می گیرد، این اقدامات چنان که باید و انتظار می رود نیست، به ویژه این که بسیاری از کشورها از اجرایی کردن مفاد پیمان نیویورکِ مرتبط با مهاجران، شانه خالی می کنند؛ پیمانی که در سیزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی تصویب شد.

همچنین در بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» آمده است: تمام کشورها، حکومت ها و سازمان های جهانی در قالبِ پیمان نیویورک بر اهمیت و مخاطره آمیز بودن پدیده ی مهاجرت و آثار و پیامدهای شوم آن در عرصه های گوناگونِ انسانی تأکید کرده اند.

همچنین پس از بحث و بررسی و مناقشه ی مفصل و ارائه ی طرح ها و راه حل های بایسته بر اهمیت عملیاتی کردنِ آن به اتفاق نظر رسیده اند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت از همه ی کشورهای جامعه ی جهانی می خواهد این مصوبه را عملیاتی کنند و بندهای مرتبط به مهاجران و پناهجویان را به طور یکسان احیا و فعال نمایند. دیگر بایسته آن است که کشورهایی که از تن دادن و عملیاتی کردن این مصوبه و در نتیجه از وظیفه ی بشر دوستانه و قانونی خود در این زمینه سرباز می زنند، به اجرای آن وادار شوند و این سازمان نسبت به خودداری و کوتاهی از اجرای این تعهدات و پیامدهای این بحران جهانی هشدار می دهد، والله ولی التوفیق.