سازمان جهانی نفی خشونت: باید تصمیم ها و مصوبات اجلاسِ سازمان همکاری های اسلامی درباره قدس عملی شود

در پی تحولات اخیر قدس، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در زمینه اجرایی شدن مصوبات اجلاس سازمان همکاری های اسلامی درباره ی قدس اشغالی بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای سبحان می فرماید: «وَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ؛ و بسا چیزی را خوش نمی دارید، ولی خیر شما در همان است».
 
روند اجلاس سازمان همکاری های اسلامی که در شهر استانبول ترکیه دایر شد پیامدهای نقض حقوق اسلامی و عربی را ـ که با انتقال سفارتخانه ی امریکا به قدس شریف چهره نموده است ـ بررسی می کند، مایه ی رضایت و خرسندی این سازمان است و خواهان اجرای جدی و فوریِ مصوبات این اجلاس است.

در ادامه ی بیانیه ی این سازمان آمده است: از نگاه و نظر این سازمان و با توجه به مانع تراشی و سنگ اندازی اسرائیل در مسیر صلح و آرامش که امریکا نیز در پسِ آن قرار دارد، اخیراً ثابت شد که امریکا یک میانجیِ متمایل به اسرائیل است، لذا نمی توان به اقدام های او در مسأله ی فلسطین و حقوق مردمی که در یک دهه ی گذشته زیر فشار ستم و تجاوزات اشغالگران قرار دارند، امیدوار بود و به آن اعتماد کرد و در واقع امریکا با این مصوبه و تصمیمِ خود وضعیت آرام منطقه را تحریک کرده است.

با توجه به آموزه و آیه ی قرآن کریم مبنی بر این که «بسا زیانی که سودبخش باشد» آنچه اتفاق افتاد نمایانگر بیداری روح اسلامی در ملت های آزاد بود و اینکه آنان هماره در صدد یاری مظلومان و پرهیز از جریان باطل گرا، آن هم به حساب مسأله ی عدالت هستند. همین امر فی نفسه مایه ی آرامش دل های مستضعفان بوده و فریادی خشمگینانه در برابر استکبار و استبداد می باشد.

در ادامه ی بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت آمده است: این سازمان به سران و رؤسای گردآمده در اجلاس استانبول یادآوری می کند که غالب ملت های آنان مشتاق و خواستار اقدامات و تصمیماتی هستند که اعتبار امت را به او برگردانده، هتک حرمت مقدسات مسلمانان و مسیحیان در فلسطین را متوقف کند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر اهمیت و ضرورت عملیاتی کردن مصوبه ها و تصمیم های اجلاس، همسو با روند سیاسی، حقوقی و بین المللی تأکید می کند تا از این رهگذر رئیس جمهور امریکا را به تجدید نظر در تصمیم اخیر وادارند و راهکار و راه حل هایی برای پایان دادن درد و رنجِ ملتِ فلسطین که زیر فشار و ستم اسرائیل قرار دارند، اتخاذ کنند. والله ولی التوفیق.