سازمان جهانی نفی خشونت: مصوبه ی ترامپ، عملیات صلح را زنده به گور و امنیت جهانی را دستخوش بی ثباتی و تزلزل کرد

در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعلام شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت در کمال تأسف از تصمیم و اقدامِ جانبدارانه و یک سویه ی رئیس جمهور امریکا اطلاع یافته است. از آن جا که این تصمیمِ حساب نشده آثاری مخاطره آمیز بر امنیت و صلح جهانی دارد، از رئیس جمهور امریکا می خواهیم که از عملیاتی و اجرایی کردن این مصوبه منصرف شود تا از غلتیدن در ورطه ی تباهی جلوگیری شود.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که این تصمیم اشتباه و نادرست را تصفیه کرده، گفتگوی عادلانه را که جامعه ی جهانی از طریق آن به دنبال حل مشکلات فلسطین است، حاکم گرداند. از دیگر سو چنین رفتار و تصمیمی که جانبدارانه اتخاذ شده است در واقع طرفداریِ آشکار از رژیم غاصب اسرائیل می باشد.

دیگر آن که تصمیم امریکا دست اندازیِ آشکار به حقوق ملت فلسطین و به یک اندازه لگدکوب کردن احساسات ملت های مسلمان و مسیحی است، چراکه شهر قدس از دیرباز تا به امروز سمبل و نمادِ عربی، اسلامی و مسیحی ملت های منطقه بوده و هست، لذا رژیم اشغالگری همچون اسرائیل نباید حاکمیت بر قدس را در اختیار بگیرد.

وانگهی این سازمان بر این باور است که بی تردید این اقدام، آتش تنور جنگ و خشونت در منطقه را افروخته و افروخته تر می کند؛ منطقه ای که سالهاست در چرخه ی مداوم و بی امانِ خشونت گرفتار شده و رنجور است و حتی ممکن است به وضعیت فاجعه باری بینجامد که به نفع هیچ یک از طرف های منازعه نباشد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا می خواهد این تصمیم نابخردانه را لغو و غیر عملی کند؛ تصمیمی که حقوق تمام ملت های اسلامی و عربی جهان را نقض می کند.

دیگر خواسته ی این سازمان آن است که ایالات متحده ی امریکا بر مبنای ایده ای عادلانه عملیات مذاکره صلح را زنده کند تا از این رهگذر حقوق سلب و نقض شده ی ملت سرکوب شده ی فلسطین، به آنان بازگردانده شود.