بوستان حقوق بشر یا میدان شکنجه

سه روز پیش بود که سه سازمان حقوق بشر بحرینی به نام های مرکز دموکراسی و حقوق بشر “الخلیج، انجمن حقوق بشر بحرین و مرکز دموکراسی و حقوق بشر “سلام”، گزارش مفصلی درباره موارد نقض حقوق زندانیان انقلابی توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه تهیه و منتشر کردند و به بررسی برجسته ترین موارد نقض حقوق شهروندان فعال انقلابی و مدافعان حقوق بشر پرداختند. این گزارش با عنوان “غرفه های مرگمنتشر شد و باعث شد نظام آل خلیفه به دست و پا افتاده و این گزارش را تکذیب کند و ادعا کند شکنجه ای در زندان های بحرین وجود ندارد.

چرا گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به بحرین ندارند

اکنون باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به ادعای نظام آل خلیفه در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: اگر شکنجه ای در زندان ها وجود ندارد، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد امور وربوط به شکنجه اجازه ورود به بحرین را پیدا نمی کند و حال آنگه بحرین بنا بر ادعای مسئولان آن بوستان حقوق بشر است!

وی افزود: با وجود اینکه تا کنون بیش از هزار مورد شکنجه در بحرین ثبت شده، مسئولان بحرین ادعا می کنند این کشور بوستان حقوق بشر است، اما سخن ما این است که در این صورت چرا گزارشگران سازمان ملل تا کنون اجازه سفر به بحرین را دریافت نکرده اند؟

وی افزود: اگر وزیر رسانه و وزیر کشور بحرین هم مانند خانم ابتسام الصائغ(فعال حقوق بشر که در زندان آل خلیفه زندانی است) مورد شکنجه واقع شوند و به این شکنجه اعتراض کنند، به آنها هم می گویید شما با قطر همدست شده و علیه بحرین توطئه می کنید؟!

درویش در ادامه یادداشت خود از سیاست اعتراف گیری تحت شکنجه از زندانیان انتقاد کرد و آن را عملی غیر انسانی و غیر قانونی دانست.

وزارت کشور بحرین در واکنش به گزارش سازمان های حقوق بشر مبنی بر وجود شکنجه برنامه ریزی شده در زندانها گفته بود اتهام هایی که در گزارش های سازمان های حقوق بشر به ما نسبت داده شده نادرست است.

بحرین حتی حداقل های حقوق بشر را در برخورد با شهروندان و زندانیان رعایت نمی کند

از سوی دیگر خالد ابراهیم مدیر مرکز حقوق بشر الخلیج نیز در مصاحبه با رادیو سوا که در مصر پخش می شود، گفت: دستگاه امنیتی بحرین سال ها است که به صورت سازماندهی شده از شکنجه و سرکوب علیه زندانیان استفاده می کند.

وی افزود: فعالان حقوق بشر بحرینی به راحتی در زندان های بحرین مورد شکنجه واقع می شوند و نمونه آشکار آن خانم ابتسام الصائغ است.

ابراهیم ادامه داد: دستگاه امنیتی بحرین حتی حداقل های حقوق بشر را در برخورد با شهروندان و زندانیان رعایت نمی کند و هیچ تلاشی در زمینه التزام به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر انجام نمی دهد.