محدودیت مسلمانان میانمار

به دنبال برخورد غیر انسانی دولت میانمار با مسلمانان (منطقه راخین) ومنع جابجائى آنان، هیئتى متشکل از عقلا وحکماى جهان برآن شدند تا کذارشى از وضع مسلمانان برمه تهیه و راه حلهائى ارائه دهند.

این هیئت بین‌المللی پس از بررسىهاى مفصل، از دولت میانمار (برمه) خواسته است محدودیت‌‌هایی را که علیه اقلیت مسلمان راخین در آن کشور وضع کرده است، لغو کند.
این هیئت، که سرپرستی آن را اقاى کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل برعهده دارد، گفته است که دولت برمه باید به مسلمانان ایالت راخین – یا روهینگا – آزادی جابجایی در داخل خاک برمه را بدهد و شرایطی را برای اعطای شهروندی این کشور به آنان فراهم آورد.
در گزارش این هیئت، از دولت برمه خواسته شده است تا در رفتار با آنان از توسل به زور خود داری ورزد زیرا برخورد قهرآمیز می‌تواند باعث گرایش آنها به سوی گروه‌های اسلامگرای تندرو شود.
هیئت بین‌المللی حکماى جهان گفته است مسلمانان راخین بزرگ ‌ترین گروه قومی فاقد شهروندی در جهان هستند.
ایالت راخین در غرب کشور برمه واقع شده و بخشی از جمعیت آن بودایی و بخشی دیگر مسلمان هستند. مقامات برمه‌ای می‌گویند که مسلمانان راخین – موسوم به روهینگا – از خارج از برمه به این ایالت مهاجرت کرده‌اند و تابعیت برمه‌ای ندارند.
هیچ کشور دیگری نیز آنان را شهروند خود نمی‌داند.
در سال ۲۰۱۲ بین راخین‌های بودایی و مسلمان درگیریهای خشونت‌آمیز روی داد که تلفاتی نیز برجای گذاشت.
بعضی از تندروهای بودایی گفته بودند که به زودی مسلمانان به گروه اکثریت در این استان تبدیل خواهند شد و باید از برمه خارج شوند.
نحوه برخورد دولت برمه با مسلمانان راخین با انتقاد و اعتراض بین‌المللی از جمله از سوی بعضی کشورهای اسلامی وسازمانهاى حقوقى وانسانى غیر وابسته مواجه بوده است.
چندى پیش سازمان جهانى عدم خشونت (FREEMUSLIM  یک سازمان امریکائى شیعه) با ارسال نمایندگانى اوضاع مسلمانان بورمه را تأسف بار وغیر انسانى خوانده بود.
این سازمان طى درخواستهاى مکرر از مجلس حکماى جهان که متشکل از رؤسا وشخصیتهاى سیاسى پیشین مى باشد خواسته بود باسفر به این منطقه براى بهبود وضع مسلمانان تلاش نمایند.