افزودن غذای حلال به منوى دانشگاهی در ژاپن

دانشگاه یاماگاچی ژاپن قصد دارد در ماه‌های آینده غذای حلال و اسلامی به منوی رستوران دانشگاه اضافه کرده و یک نمازخانه نیز به دانشجویان مسلمان اختصاص دهد.

دانشگاه ملی یاماگاچی در ژاپن از تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۷، خوراک حلال و اسلامی به منوی غذای دانشجویان اضافه می‌کند و از این پس دانشجویان مسلمان نیز قادرند با آرامش خاطر از غذاهای رستوران این دانشگاه بهره مند شوند.

این منوى جدید تحت نظارت انجمن تعاونی دانشگاه در هر سه محوطه دانشکده‌های دانشگاه یاماگوچی اضافه می‌شود و هدف از این کار ایجاد فضای امن غذایی برای دانشجویان مسلمان اعلام شده است. این دانشگاه در همین راستا اتاقی را به عنوان نمازخانه به دانشجویان مسلمان اختصاص داده است تا دیگر نگران پیدا کردن مکانی برای نمازخواندن نباشند.

در ماه می نزدیک به ۸۰ تن از دانشجویان مسلمان خارجی در دانشگاه یاماگاچی خواستار ارائه غذای حلال در منوی رستوران دانشگاه شده بودند.

ماسااکی اوکا رئیس دانشگاه یاماگاچی طی اظهار نظر درباره منوی جدید گفت: هدف ما ایجاد دانشگاهی است که در آن دانشجویان قادر باشند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به رشد و تکامل دست یابند.