بزرگترین گروه ضداسلامی آمریکا چندین برنامه راهپیمایی را لغو کرد

بزرگترین گروه اسلام‌ستیز آمریکا مجبور شد چندین راهپیمایی نژادپرستانه از قبل برنامه ریزی شده در ایالت مختلف این کشور را به دلیل حضور گسترده مخالفان ضدفاشیست در تظاهرات‌های قبلی اش لغو کند. این گروه ده‌ها تظاهرات ضداسلامی را با پس از مشاهده موج هزاران نفری مخالفانی که همگام تظاهرات نژادپرستان سفید تجمع کرده بودند، لغو ساخته است.

گروه ضداسلامی  «عمل برای آمریکا»  برای ۹ سپتامبر ۶۷ راهپیمایی در ۳۶ ایالت مختلف برنامه ریزی کرده بود تا به این طریق حمایت خود را از سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ علیه مهاجران و پناهندگان در این کشور نشان دهند. با این حال پس از اینکه آخر هفته گذشته هزاران نفر در اعتراض به راهپیمایی برتری سفیدان در شهر بوستون در ایالت ماساچوست گرد آمده و ادامه گردهمایی ضداسلامی را با مشکل مواجه ساختند، این گروه مجبور به عقب نشینی شده،  راهپیمایی‌هایی آینده خود را لغو کرده و آن را با برنامه‌های آنلاین جایگزین کرده است.

بریجیت گابریل رهبر این گروه که به مناسبت‌های مختلف اسلام و مسلمانان را محکوم می کند، علت لغو راهپیمایی‌ها را خشونت‌های رخ داده در شارلوتزویل عنوان کرد. وی مدعی شد خشونت‌ها علیه راست‌های افراطی رخ داده، این در حالی است که در حادثه شارلوتزویل، یک جوان نژادپرست نئونازی با اتومبیل خود مخالفان را زیر گرفته و منجر به کشته شدن یک زن و مجروح شدن ۲۰ تن دیگر شده بود.