دیوان عالی هند سنت «سه طلاقه در یک جلسه» را ممنوع کرد

الجزیره، دیوان عالی هندوستان امروز «سه طلاقه کردن زن در یک جلسه» را ممنوع کرد. دیوان عالی هندوستان اعلام کرد تا زمانی که دولت این کشور قانون جدیدی در این زمینه به تصویب برساند، استفاده از این سنت ممنوع است.

براساس سنتی که در میان بعضی مسلمانان اهل تسنن رایج است، مرد می‌تواند تنها با گفتن سه بار کلمه طلاق بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی در قبال همسر و کودکان آنان را ترک و همسر دیگری اختیار کند. در سالهای اخیر با رشد فناوری ارتباطی بسیاری ازمردان حتی به خود زحمت گفتن سه بار طلاق را هم نداده و تنها  با فرستادن پست الکترونیکی، پیامک و یا ارسال پیام از طریق شبکه های اجتماعی به زندگی مشترک خود پایان می‌دادند. تشیع سنت «سه طلاقه در یک جلسه» را قبول ندارد.

سه قاضی از میان پنج قاضی در صندلی قضاوت بر علیه «سه طلاقه در یک جلسه» حکم دادند. این قضات اعلام کردند: این سنت نقض مقررات ۱۴ و ۲۱ قانون اساسی هند محسوب می‌شود که مربوط به برابری و حمایت از زندگی و آزادی شخصی است.

قاضی خیهار گفت: این یک مورد حساس است که احساسات و تنش‌های زیادی را درگیر کرده، ما از اتحادیه هند می‌خواهیم قوانین مناسبی در این زمینه در نظر بگیرند.

زکیه سومان، بنیانگذار «جنبش زنان مسلمان هندی» که برای پایان دادن به سنت «سه طلاقه در یک جلسه» مبارزه می‌کرد، گفت: این روز شادی برای ماست. یک روز تاریخی است.

دیوان عالی هند تاکنون در رابطه با ۳ پرونده سنت سه طلاقه را مردود اعلام کرده بود. طبق یک نظرسنجی جدید که به تازگی در هندوستان منتشر شده ۹۲% از میان ۴۷۱۰ زن مسلمان شرکت کرده در این نظرسنجی خواستار ممنوعیت این سنت شده بودند.