بازگشت ده ها خانواده سوری به منازل خود در شرق حلب

پس از اینکه ارتش سوریه شرق حلب را از لوث وجود سنی های تندرو پاکسازی کرد، روز گذشته ۱۱۸ خانواده سوری به مناطق سکونت خود در این منطقه بازگشتند.

این خانواده ها بسیار ابراز خرسندی کردند که پس از مدتها به خانه و کاشانه خود در حلب بازگشته اند.

این افراد تأکید کردند که قصد دارند ویرانیهایی را که تروریسم به بار آورده است، بازسازی کنند و از ارتش نیز به خاطر پاکسازی این مناطق قدردانی کردند.

«حمید کنو» عضو دفتر اجرایی شورای استانداری حلب اعلام کرد که شمار این خانواده ها به ۱۱۸ خانواده میرسد و و کمیته این استان نیز شرایط لازم را برای بازگشت ساکنان این مناطق فراهم خواهد کرد.

صدها نفر از ساکنان شهرکها و روستاهای منطقه دیرحافر نیز در جولای گذشته به منازل خود بازگشتند.