علمای هند از مسلمانان خواستند از قربانی کردن گاو خودداری کنند

در تلاشی آشتی جویانه و اجتناب از رویارویی با گاوپرستان در هندوستان، علمای ارشد اسلامی در حیدرآباد از مسلمانان خواستند برای مراسم عیدقربان، گوسفند و بز قربانی کنند.

آن‌ها از مسلمانان خواستند حتی الامکان از قربانی کردن گاو حتی در مناطقی که این عمل طبق قانون مجاز است اجتناب ورزند تا کمتر در معرض خطر باشند. روحانیون مسلمان در نشستی نسبت به افزایش حملات روز افزون به مردم، به ویژه مسلمانان هنگام حمل و نقل گاو و بوفالو در مناطق مختلف هند هشدار دادند.

گفته می‌شود در تلانگانا، کشتن گاو ممنوع است درحالی که کشتن دیگر حیوانات اهلی مجاز می‌باشد. به گفته روحانیون این اقدام می‌تواند در پایان دادن حملات هندوهای به اصطلاح «گاوپرست» علیه مسلمانان موثر باشد.

سیدحمیدحسین شططری سخنگوی شورای علمای اهل سنت نسبت به افزایش حملات علیه مسلمانان هند ابراز نگرانی کرده و گفت: از قربانی کردن حیوانات بزرگتر مثل گاو نر خودداری شود.

علما اسلامی هندوستان تصریح کردند: تصمیم گرفته شده عاری از هر گونه فشار یا دغدغه سیاسی از جانب نیروهای هندوگرا بوده است و تنها یک حرکت استراتژیک برای مقاومت در این زمانه پرتنش و پرچالش محسوب می‌شود.

دکتر سیدعاصف عمری معاون جماعت اهل حدیث در حیدرآباد گفت: گاوپرستان به بهانه حمایت از گاو مسلمانان را مورد حمله قرار می‌دهند. در حالی که در همین اواخر نزدیک به ۲۰۰ گاو در یک محل نگرانی متعلق به یکی از رهبران حزب بهاراتیا جاناتا گرسنگی داده شده و تلف شدند، با این حال آن‌ها مسلمانان را متهم می‌کنند.